Tiếp tục thực hiện Con đường gốm sứ ven sông Hồng

Thứ Sáu, 04-09-2020, 22:54
Nhiều đoạn tại Con đường gốm sứ đã xuống cấp, cần sớm được sửa chữa.

Ngày 4-9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về việc thực hiện dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Theo đó, để bảo tồn, phát huy giá trị công trình, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt từ năm 2009; chỉ đạo việc thực hiện công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa phần Con đường gốm sứ cũ đã xuống cấp; xây dựng và ban hành quy chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng Con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Thường trực Thành ủy không đồng ý chủ trương đổi tên “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” thành “Con đường nghệ thuật”. Đối với việc triển khai dự án khác, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo rà soát, tiếp tục trao đổi, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân thuộc dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên.

QUỐC TOẢN