Ðại hội đại biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 10

Thứ Bảy, 08-08-2020, 04:36

Ngày 7-8, tại Hà Nội, diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo. 390 đại biểu là các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc; hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên cả nước cùng dự.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng toàn thể những người làm công tác âm nhạc cả nước đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ðồng chí khẳng định giá trị, vai trò và ảnh hưởng lớn lao của âm nhạc trong lịch sử, xã hội và văn hóa dân tộc; đề cập những bất cập trong đời sống âm nhạc nước nhà hiện nay; đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ mới. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong công tác hội và hoạt động âm nhạc nước nhà. Hội hiện có gần 1.500 hội viên; 22 nhạc sĩ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, 122 nhạc sĩ được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; 70 Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân; gần 300 Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú. Một lực lượng sáng tác trẻ đã xuất hiện, trở thành tiếng nói mới đóng góp vào diện mạo đời sống âm nhạc, chiếm được cảm tình của công chúng và có tác dụng tích cực với xã hội. Các hoạt động sáng tác, biểu diễn, đào tạo, lý luận phê bình, hoạt động đối ngoại… đạt nhiều thành tựu, góp phần đưa đời sống âm nhạc nước nhà phát triển phong phú, sôi động hòa nhập vào dòng chảy của âm nhạc hiện đại thế giới; đồng thời vẫn giữ gìn, phát huy được những đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Bên cạnh đó cũng còn những bất cập, hạn chế, như: sự lấn át của xu hướng thị trường, giải trí dẫn đến tình trạng buông lỏng chất lượng, nghiệp dư hóa - lệch chuẩn; mảng sáng tác cho thiếu nhi chưa được chú trọng; chưa bồi dưỡng, phát triển được đội ngũ sáng tác khí nhạc trẻ... Thời gian tới, Hội đề ra nhiệm vụ tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ kế cận; giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là lớp trẻ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực để có những tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam hiện đại và dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa mới gồm 21 thành viên; PGS, TS, Nhạc sĩ Ðỗ Hồng Quân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

PV