Phát hiện mới về hệ thống hang ngầm ở Sơn Đoòng

Thứ Tư, 10-04-2019, 06:32

Ngày 9-4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về chuyến thám hiểm sông ngầm trong Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới với mục tiêu tìm ra đoạn hang ngầm nối giữa hang Sơn Đoòng và hang Thung cách nhau 600 m. Chuyến khảo sát đã phát hiện ra hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu 60 m, càng sâu hệ thống này càng rộng mở.

Như vậy, độ sâu của hang Sơn Đoòng được xác định tăng hơn 500 m tính từ cửa hang và đây chưa phải con số cuối cùng. Các chuyên gia cũng lặn khảo sát tại khu vực suối Nước Moọc, từ đó đưa ra nhận định hệ thống hang động đá vôi tại Phong Nha - Kẻ Bàng chia thành ba tầng: hang khô, hang nước có dòng chảy và hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu hơn 93 m.

PV