Ðồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thứ Năm, 25-03-2021, 17:38

Không ngẫu nhiên Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn chủ đề công tác năm 2021 là: "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp". Trải qua một năm đầy thử thách khốc liệt do tác động của dịch bệnh, thiên tai, hiện trạng người lao động, trong đó phần lớn là lao động trẻ, xáo trộn trong cuộc sống, phải giãn việc, nghỉ việc, tạm dừng các dự án, kế hoạch…, đặt ra cho các cấp bộ Ðoàn tập trung nhiệm vụ tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng tới mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế đất nước.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng", trong năm 2020, Trung ương Ðoàn tổ chức sáu hội nghị, thu nhận 500 nghìn lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào các nội dung của văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Có 33.644 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ triển khai thực hiện với giá trị gần 78 tỷ đồng. Các cấp bộ Ðoàn cũng tổ chức 408 cuộc thi về sáng tạo khởi nghiệp với sự tham gia của 90.906 thanh niên; có 1.318 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được các cấp bộ Ðoàn, Hội hỗ trợ…

Bám sát thực tiễn, chủ đề công tác năm 2021 tập trung vào hành động của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tham gia hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn trong văn kiện Ðại hội XIII. Trên tinh thần như vậy, năm khởi nghiệp, lập nghiệp 2021 gợi mở nhiều cảm hứng cho người trẻ, khơi dậy ý thức trách nhiệm, giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh còn khó lường, thiên tai lũ lụt còn tiếp tục đe dọa, nội dung trên đặt ra không ít thử thách. Ðể bám sát chủ đề, các tổ chức Ðoàn, đoàn viên, thanh niên phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch.

Ở nước ta hoạt động khởi nghiệp còn vướng nhiều trở ngại về cơ chế, thiếu nguồn lực, đặc biệt là thiếu vốn. Bởi vậy, thời gian tới, Ðoàn Thanh niên cần tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, hướng nghiệp, đào tạo nghề, trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, kết nối doanh nghiệp, tạo cơ chế thu hút và trọng dụng tài năng trẻ. Về nguồn vốn khởi nghiệp, Trung ương Ðoàn cần phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thiên thần tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn; triển khai nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của kênh Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nguồn vốn 120); thúc đẩy địa phương xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Việc Trung ương Ðoàn, các ban, ngành, địa phương hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết. Song bản thân mỗi người trẻ cũng cần ý thức việc khởi nghiệp, lập nghiệp không đơn thuần chỉ dựa vào đam mê, hay khát vọng, không nên "chạy đua" khởi nghiệp khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Mọi dự án, mô hình, ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên cần được tính toán thấu đáo. Trong bối cảnh dịch bệnh khó lường, mỗi kế hoạch, mỗi đề án, sáng kiến cần được chính người trẻ xây dựng trên cơ sở nắm chắc nhu cầu cuộc sống.

Hoàng Vũ