Thêm 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Thứ Hai, 04-01-2021, 01:41

Theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ (ký ngày 31-12-2020) về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9) năm 2020, có thêm 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia (BVQG), nâng tổng số BVQG trên cả nước đến thời điểm hiện tại lên 215.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh có bốn BVQG được công nhận đợt này, trong đó có ba BVQG hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh, gồm: Bình gốm hoa nâu Kinnari;  Bình gốm hoa sen;  Thạp gốm hoa nâu - cùng có niên đại thế kỷ XI - XII.  Tỉnh Bắc Ninh có  ba BVQG được công nhận đợt này, gồm: Bộ tượng Phật Tam thế;  Hương án và Tòa Cửu phẩm liên hoa - có cùng niên đại thế kỷ XVII hiện đang được thờ,  lưu giữ tại cùng một ngôi chùa là Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Và lần đầu có một BVQG thuộc sở hữu tư nhân (ở  Hà Nội)  là  Trống đồng Kính Hoa, có niên đại Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ IV - III trước Công nguyên...

PV