Quảng Ngãi mở ba đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử Quốc hội

Thứ Hai, 22-02-2021, 02:05

Ngày 21-2, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, từ nay đến sau ngày bầu cử 23-5-2021, Quảng Ngãi mở ba đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân…

Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền; trong đó, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

PV