Đoàn kết luôn mang lại sức mạnh cho Đảng

Thứ Hai, 20-01-2020, 06:59

Trong suốt quá trình lịch sử 90 năm phát triển và trưởng thành của Đảng ta, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn lực sức mạnh to lớn để Đảng ta vượt qua bao phong ba bão táp, lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, đưa đất nước và dân tộc ta, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.

Lịch sử cũng chứng minh khi Đảng tiên phong về trí tuệ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động chính là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Khi sự đoàn kết thống nhất trong Đảng càng được củng cố thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được tăng cường. Để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thì mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình, phê bình, chống những tư tưởng và hành động cơ hội chủ nghĩa vô nguyên tắc.

Tự hào khi được công tác và trưởng thành trên chính mảnh đất quê hương, từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng cho tới nay giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phước, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống cha anh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều năm liền, Đảng bộ Hòa Phước được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo quần chúng nhân dân tập trung phát triển kinh tế, đầu tư cho thương mại - dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, đồng thời từng bước phát triển hạ tầng theo hướng đô thị, hiện đại. Hòa Phước đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

VÕ TRẦN MINH LONG

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Phát triển kinh tế phải gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Qua thực tế nhiều năm làm công tác quản lý doanh nghiệp tôi nhận thấy, tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra có dấu hiệu nghiêm trọng trong một số bộ phận của bộ máy hành chính nhà nước, làm nản lòng các nhà đầu tư, gây bức xúc, xói mòn lòng tin của nhân dân với các cấp chính quyền. Việc Đảng và Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, quyết liệt xử lý hàng loạt vụ án tham nhũng, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý nhà nước thời gian qua đã làm nức lòng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là lần đầu tiên Đảng ta kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên đang nắm giữ những trọng trách lớn, trong đó có cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng...

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước ta một lần nữa cho thấy mối quan hệ hữu cơ, biện chứng giữa công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chống tham nhũng không hề gây mất đoàn kết nội bộ như mọi người nghĩ. Xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên không những không làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, mà ngược lại, làm tăng uy tín, tăng sức lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở đảng. Chống tham nhũng, lãng phí không những không làm phân tán các nguồn lực xã hội mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cùng phát triển. Hy vọng, trong năm 2020, năm bản lề quan trọng để đất nước bước sang một giai đoạn mới, năm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta tiếp tục đạt được những thành tựu mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra.

Anh hùng Lao động LÊ VĂN KHÁNG

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất, nhập khẩu Côn Đảo

Sống “tốt đời, đẹp đạo” là thể hiện niềm tin với Đảng

Giáo xứ Áng Sơn, Giáo xứ La Vân ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có hơn 5.000 người là đồng bào Công giáo, sống chủ yếu bằng sản xuất, nông nghiệp. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng bào Công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương như: thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp an toàn; thực hiện phân loại rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chức sắc, chức việc ở Giáo xứ Áng Sơn, La Vân tích cực vận động giáo dân quản lý gia đình theo dòng họ, dòng tộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, tạo nên sự gần gũi giữa đạo với đời cùng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Giáo dân hưởng ứng đóng góp làm đường giao thông liên thôn dài hơn 1,5 km trị giá hàng trăm triệu đồng, xây dựng nhà tang lễ trị giá 1,8 tỷ đồng, xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 120 triệu đồng/căn. Các linh mục ở đây phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể phát hiện và giới thiệu hai quần chúng ưu tú là người có đạo để cấp ủy xem xét kết nạp Đảng, tạo thêm nguồn cán bộ thôn, xóm gương mẫu, thể hiện niềm tin son sắt của đồng bào Công giáo với Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Linh mục VŨ ĐỨC PHƯỢNG

(Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)