Những chặng đường vẻ vang của Đảng

Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ Nhật, 19-01-2020, 06:38
Xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội III của Ðảng, Ban Chấp hành T.Ư đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhân dân miền bắc phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ sản xuất tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường.

Văn hóa, y tế, giáo dục phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh của Ðảng và chính quyền nhân dân được củng cố. Ở miền nam, dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam do Ðảng lãnh đạo, phong trào cách mạng phát triển như vũ bão, đánh bại các cuộc “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”. Thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền bắc và phải ngồi vào bàn đàm phán của Hội nghị Pa-ri. Ở miền bắc, quân và dân ta vượt qua thử thách khốc liệt của các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, vừa bảo đảm chi viện to lớn sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền nam. Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, cổ vũ chúng ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Với khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quân và dân ta đã giành những thắng lợi to lớn trên các mặt trận. Chiến thắng “Ðiện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 trực tiếp buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27-1-1973. Từ giữa năm 1974, so sánh lực lượng trên chiến trường miền nam có lợi cho cách mạng, thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Bộ Chính trị họp các hội nghị vào tháng 10-1974 và tháng 1-1975 bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam trong hai năm. Bộ Chính trị nhận định: “Chúng ta phải cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975. Ðiều đó là một khả năng hiện thực”(1).

Ðầu năm 1975, sau chiến thắng Phước Long, cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ở miền nam mở những đòn tiến công chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 đến 24-3); Chiến dịch Huế - Ðà Nẵng (từ ngày 25 đến 29-3). Quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng lớn của địch, giải phóng hoàn toàn các tỉnh, thành phố từ Huế đến Ðà Nẵng, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ. Ngày 26-4, ta nổ súng mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ chiến thắng của ta tung bay trên nóc Dinh Ðộc Lập, buộc ngụy quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thắng lợi. Ðến ngày 2-5-1975 các địa phương còn lại ở Nam Bộ hoàn toàn giải phóng. Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối: “…thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền nam thân yêu, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta”(2).

(Biên soạn từ: Văn kiện Đảng toàn tập; Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam)


(1) Văn kiện Ðảng toàn tập, t.36, NXB CTQG, Hà Nội 2004, tr.10.
(2) Văn kiện Ðảng toàn tập, t.36, NXB CTQG, Hà Nội 2004, tr.206.