Đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã ở Sóc Trăng

Thứ Năm, 20-02-2020, 19:33
Các đại biểu dự đại hội tập trung thảo luận và góp ý xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội.

NDĐT - Ngày 20-2, Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Tham Đôn, thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đã khai mạc. Đây là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tham Đôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, đạt 150% nghị quyết (tăng 17,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 1,83%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao…

Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ vững mô hình tôm - lúa, diện tích lấp lúa trên nền nuôi tôm; góp phần nâng cao giá trị sản xuất 1ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 180 triệu đồng/ha, đạt 105,9% nghị quyết, tăng 80 triệu đồng so nhiệm kỳ trước. Thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân đã đóng góp tiền và ngày công lao động hơn 11 tỷ đồng, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới như: trồng cây xanh, hoa, chỉnh trang nhà ở, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu... làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Đảng ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn đảng viên, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng năng xuất trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo chất lượng, có giá trị xuất khẩu cao, tăng lợi nhuận cho nông dân; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả; giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ngày mai 21-2, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

NGUYỄN PHONG