Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Thứ Năm, 09-07-2020, 22:45

Trong ngày 9-7, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) lần thứ XII, nhiệm kì 2020 - 2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung.

Đại hội đã vinh dự đón Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ướng Đảng đến dự; cùng dự có 198 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. 

Nhiệm kỳ qua, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, dân và quân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Một trong những nét nổi bật mà Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đạt được nhiệm kỳ qua là quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Với quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận từ nhân dân, gần 5.000 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả được chuyển sang những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, giúp thu nhập bình quân đầu người tăng từ 47 lên 57 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, Vĩnh Thuận cũng là địa phương chú trọng công tác huy động nguồn lực xã hội, trong tổng số 3.700 tỷ đồng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng thì có tới 90% là ngoài ngân sách. Hiện nay, Vĩnh Thuận có 7/7 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch, tiếp cận được dịch vụ y tế gần như tuyệt đối.

Đại hội này, Vĩnh Thuận xác định ba khâu đột phá nhằm hướng đến mục tiêu từ nay đến năm 2025 tổng giá trị nông nghiệp - công nghiệp - xây dựng của huyện mỗi năm phải tăng hơn 9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức 70 triệu đồng. Kéo giảm hộ nghèo, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Thuận phấn đấu có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý Vĩnh Thuận trong thời gian tới phải tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó cần xác định Vĩnh Thuận là huyện nông nghiệp để có những giải pháp phù hợp.

Từ đó, đồng chí Đặng Tuyết Em gợi ý, Vĩnh Thuận cần chú ý đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đầu tư phát triển các mô hình sản xuất đang có hiệu quả kinh tế, tiềm năng và có thể nhân rộng như: mô hình lúa-màu, tôm-lúa, tôm-cua-cá…. trên cơ sở quy hoạch phát triển của từng vùng, từng xã, liên xã hoặc cánh đồng lớn, hợp tác xã…

Vĩnh Thuận phải tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, ứng dụng rộng hơn các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đi đôi với giảm mạnh chi phí đầu vào trong chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, từ đó nâng lên chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu…

Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 40 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ trước được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.
 

VIỆT TIẾN