Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Quốc phòng

Thứ Tư, 05-08-2020, 14:13

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ 11, phiên chính thức. Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện đã quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác, đẩy mạnh thực hiện "ba khâu đột phá", "ba thực chất"; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát thực tiễn, chủ động và tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về quốc phòng, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng bộ được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Học viện đã xác định được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả, một số nội dung vượt chỉ tiêu, vị thế và uy tín của Học viện được nâng lên.

Trong các năm của nhiệm kỳ, Học viện đều được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của toàn quân; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Quân ủy T.Ư tặng Cờ "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Nổi bật, Học viện đã triển khai điều chỉnh, bổ sung nội dung từng khối kiến thức, bảo đảm cân đối, toàn diện, chuyên sâu, không trùng lặp; kịp thời cập nhật những phát triển mới của khoa học, nghệ thuật quân sự, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào nội dung huấn luyện, sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng.

Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh chương trình toàn khóa, giúp cho học viên và giảng viên chủ động theo từng nội dung, nhiều chương trình mới được xây dựng như: chương trình đào tạo ngắn hạn CH-TM cấp chiến dịch-  chiến lược; chương trình đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành, coi trọng định hướng nghiên cứu, trao đổi với học viên. Tích cực đưa công nghệ giáo dục mới và ngoại ngữ vào giảng dạy; đổi mới phương pháp thảo luận, tập bài, giúp cho học viên chủ động, tích cực, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập.

Đổi mới phương pháp tổ chức diễn tập trên các địa bàn khác nhau với những hình thái sát thực, qua đó đã phát huy trí tuệ, khơi dậy sự sáng tạo, nâng cao năng lực tư duy, trình độ xử lý tình huống của học viên.  

Tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, khoa học; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, thông qua bài giảng, dự giảng; kịp thời rút kinh nghiệm huấn luyện sau từng tháng và mỗi khóa học. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng về việc mời cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia giảng dạy và báo cáo kinh nghiệm thực tế tại Học viện.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành các cuộc diễn tập, luyện tập vận hành cơ chế trong tác chiến, đi nghiên cứu thực tế đạt kết quả tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Trong nhiệm kỳ, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng 98 lớp với 3635 học viên, trong đó đào tạo quốc tế 25 lớp với 248 học viên; đào tạo, hoàn chỉnh kiến thứccao cấp lý luận chính trị 6 lớp với 646 học viên (so nhiệm kỳ trước tăng 15 lớp). Qua khảo sát tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều hoàn thành cương vị, chức trách được giao, nhiều đồng chí phát triển tốt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Quốc phòng -0

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy trí tuệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.Ư 4, khoá XII đi vào chiều sâu. Xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, năng lực và phương pháp, tác phong công tác tốt, thực sự tiền phong gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, phát triển bền vững, từng bước tiếp cận công nghệ 4.0, phấn đấu đến năm 2030, trở thành Học viện thông minh; thực sự là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của quân đội và của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.  

Đại hội cũng đề ra các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là: tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện phương châm “dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất” trong huấn luyện - đào tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đầu ngành có số lượng hợp lý, chất lượng cao; làm tốt công tác tạo nguồn, tuyển chọn cán bộ, giảng viên; bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chức danh quy định.

Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ sử dụng, làm chủ trang thiết bị hiện đại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Học viện.

Đại hội diễn ra hết ngày 6-8-2020.

VĂN TOÁN