Con số & sự kiện

Thứ Ba, 20-04-2021, 15:54

340 tỷ USD là quy mô GDP của Việt Nam năm 2020, tăng gấp khoảng 1,4 lần so năm 2015, đưa nước ta vươn lên thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong ASEAN, đứng thứ 37 thế giới.

★ Theo tin từ Ủy ban Dân tộc (UBDT), trong năm 2020, Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia CTDT/16-20 đã có tổng số 51 nhiệm vụ được phê duyệt và triển khai, trong đó 44/51 đề tài có quyết định nghiệm thu chính thức; 33/44 đề tài đã được tổ chức họp hội đồng nghiệm thu. Căn cứ nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) và điều tra cơ bản hằng năm, UBDT đã chủ động lồng ghép nội dung, yêu cầu nhiệm vụ BVMT vào kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị. Hoạt động KH&CN, BVMT cần gắn kết cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học, bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và bảo đảm tính dự báo các yêu cầu trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc...
 
 ★ “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ ngày 16 đến 19-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mang đậm bản sắc. Sự kiện góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Các chuỗi hoạt động sẽ có sự tham gia của khoảng 270 người thuộc 17 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền.
 
 ★ Kể từ ngày 15-3, Nghị định 07/2021/NĐ-CP về chuẩn nghèo đa chiều bắt đầu có hiệu lực, theo đó, về chuẩn hộ nghèo, ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội (DVXH) cơ bản trở lên. Ở khu vực thành thị, là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt DVXH cơ bản trở lên. Về chuẩn hộ cận nghèo, ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt DVXH cơ bản. Ở khu vực thành thị, là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt DVXH cơ bản.
 
 ★ Chia sẻ khó khăn với học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập, từ sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính, Tổ chức Rồng Xanh, Tỉnh đoàn Điện Biên và Huyện đoàn Mường Ảng (Điện Biên) vừa tổ chức trao 53 suất quà, học bổng tặng 53 học sinh trên địa bàn huyện Mường Ảng. Theo đó, Tỉnh đoàn Điện Biên đã trao 20 suất học bổng Vừ A Dính (mỗi suất trị giá một triệu đồng) cho 20 học sinh DTTS dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Từ sự hỗ trợ của tổ chức Rồng Xanh, Huyện đoàn Mường Ảng cũng trao 10 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) và 23 xe đạp cho 33 học sinh THPT.

Con số & sự kiện -0