Văn Chấn giảm bình quân 5% số hộ nghèo hằng năm

Thứ Bảy, 22-09-2018, 10:24
Đồng bào dân tộc Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) trồng gừng mang lại thu nhập ổn định.

Là huyện có 27 trong số 31 xã, thị trấn thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ, thời gian qua, huyện Văn Chấn (Yên Bái) có nhiều giải pháp giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS.

Để hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn, huyện Văn Chấn tập trung hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng kinh phí thực hiện hơn 5,7 tỷ đồng. Ký hợp đồng giao khoán bảo vệ hơn 33 nghìn ha rừng cho 180 nhóm hộ, với số lượng hơn 1.500 hộ tham gia, góp phần tăng thu nhập cho các hộ đồng bào DTTS. Ngoài ra, từ các dự án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn vùng đặc biệt khó khăn tại huyện Văn Chấn, đến nay, 100% số xã có đường ô-tô, điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, trường học, trạm y tế cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần để mỗi năm huyện giảm 5% số hộ nghèo.

Tin, ảnh: Thanh Sơn