Sóc Trăng hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo vay vốn ưu đãi

Thứ Tư, 11-09-2019, 02:08

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã phát vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 8.193 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với số tiền 255,8 tỷ đồng, phục vụ đầu tư sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, ngân hàng cho 102 lượt học sinh, sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn vay tiền để cải thiện điều kiện, trang trải học phí, với kinh phí 3,58 tỷ đồng. Có bảy trường hợp xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn với kinh phí thực hiện 512 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 309 hộ, kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng; phát vay cho 2.006 lượt hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn với số tiền 66,8 tỷ đồng; phát vay cho 59 lượt hộ nghèo về nhà ở với số tiền gần 1,5 tỷ đồng...

NGUYỄN PHONG