Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 24-07-2019, 04:36

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội thảo triển khai công tác phối hợp về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp vào nội dung Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án cần đề cập việc phải tạo ra được thị trường hàng hóa và thị trường lao động, thúc đẩy phát triển vùng DTTS và MN, thu hút nguồn lực và đầu tư, đào tạo phải gắn với giải quyết việc làm; các vấn đề về an sinh xã hội, giao rừng, làm đường giao thông... phải sát với yêu cầu thực tiễn.

PV