Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân

Thứ Tư, 22-04-2020, 01:46

Lộc Ninh là huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, trong đó có hơn 40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 90% số hộ dân sản xuất nông nghiệp. Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đã xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả năm tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, qua đó giải ngân cho 264 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa nghèo.

Những mô hình được hội nông dân huyện triển khai đến hội viên trong nhiều năm qua phù hợp điều kiện sản xuất của hội viên và phát huy hiệu quả kinh tế như: Nuôi bò, dê sinh sản, trồng rau an toàn, chăm sóc vườn tiêu theo chuỗi giá trị bền vững… Đến nay, có số lượng 115 con bò, 925 con dê, tổng sản lượng tiêu thu hoạch sau khi thực hiện theo quy trình chuỗi giá trị bền vững đạt 25.841kg, hơn 38 tấn rau sạch bán ra thị trường. Để đa dạng mô hình sản xuất cho hội viên, vừa qua Hội Nông dân huyện Lộc Ninh cũng đã giải ngân 700 triệu đồng cho 10 hộ dân tại xã Lộc Thiện và Lộc Điền nuôi dúi sinh sản.

Nhất Sơn