Hơn 13 tỷ đồng lo Tết cho người nghèo

Thứ Tư, 29-01-2020, 02:34
Bình Phước huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, dịp Tết Nguyên đán năm 2020, toàn tỉnh còn 8.614 hộ nghèo, 6.617 hộ cận nghèo; 19.433 đối tượng bảo trợ xã hội; 363 hộ người Việt Nam di cư từ Cam-pu-chia về nước hoàn cảnh khó khăn chưa nhập quốc tịch cần được hỗ trợ quà Tết. Trên cơ sở đó, ngày 12-11-2019, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND vận động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán. Đến nay, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân quyên góp được hơn 13 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, bảo đảm phương châm “Nhà nhà có Tết, người người có Tết”.

Những năm gần đây, phong trào “Vì người nghèo”, “Lá lành đùm lá rách” ở tỉnh Bình Phước đã thật sự lan tỏa tới mọi cấp, mọi ngành và các tổ chức, cá nhân. Sự chung tay của toàn xã hội đã góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Riêng trong năm 2019, tỉnh Bình Phước đã xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: NHẤT SƠN