Gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ Nhật, 09-09-2018, 03:05

Tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía bắc.

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Ban Dân tộc tỉnh cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách đặc thù như: đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ điện, nước, đồ dùng học tập cho học sinh DTTS, hỗ trợ trang phục, bảo tồn lễ hội văn hóa… Nhờ đó, đời sống của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và UBDT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng DTTS.

PV