Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ Tư, 19-02-2020, 03:52

Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung chi tiết, cụ thể của 10 dự án và tiểu dự án thành phần thuộc lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành. Việc xây dựng Chương trình MTQG là sự kế thừa Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện nội dung các tiểu dự án liên quan; chú ý đặt ra những vấn đề ưu tiên thuộc lĩnh vực chính sách dân tộc; nội dung không trùng lắp, sau đó gửi lại UBDT để tổng hợp và tiếp tục hoàn thiện.

PV