Bình Phước chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 17-02-2021, 02:48

Tỉnh Bình Phước có gần 196 nghìn người thuộc 40 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) khác nhau cùng sinh sống, chiếm khoảng 20% số dân toàn tỉnh.

Thực hiện các chính sách dân tộc, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo, trong năm 2020, tỉnh Bình Phước đã nỗ lực giảm 1.755 hộ nghèo là đồng bào DTTS. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và người có uy tín trong cộng đồng và các già làng. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức gặp mặt các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, đồng thời tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu.

Bá Hoàng