[Infographic] Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Những con số ý nghĩa

Thứ Tư, 02-12-2020 20:45

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chính thức khai mạc vào sáng ngày 4-12. Dưới đây là những con số ý nghĩa từ Đại hội.

[Infographic] Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Những con số ý nghĩa -0
 

 

NHÓM PV