Những bản báo cáo không trung thực

Thứ Năm, 07-09-2017, 14:45

Trong phiên họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 8 vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra và nghiêm khắc phê bình tình trạng báo cáo không đúng số liệu tăng trưởng. Sự việc này làm dấy lên sự lo ngại về những số liệu báo cáo của các sở, ngành ở thành phố trong thời gian qua.

"Làm đẹp" con số thống kê, báo cáo là hiện tượng khá phổ biến trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, địa phương. Nghiên cứu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của các ngành, thường rất khả quan bởi chỉ số tăng trưởng quý sau thường cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, những số liệu báo cáo sát thực tế tới mức nào thì không dễ xác định. Một trong những chỉ số liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, được rất nhiều người quan tâm là chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) chẳng hạn. Báo cáo thống kê hằng tháng biến động tăng rất nhẹ, nhưng thực tế giá cả mua bán, sinh hoạt ngoài thị trường biến động tăng cao hơn so với thống kê. Trong chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của thành phố cũng xảy ra tình trạng thống kê, báo cáo không sát thực tế.

Trong đời sống xã hội thường xuất hiện hai hình thức báo cáo sai thực tế. Khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, số liệu trong các bản báo cáo thường có xu hướng nâng cao hơn để lấy thành tích. Thậm chí, những số liệu báo cáo về mức độ thiệt hại do thiên tai bão lũ cũng thường bị làm trầm trọng hơn để nhận hỗ trợ.

Việc các sở, ngành báo cáo sai, trách nhiệm cao nhất thuộc về lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đó. Do "bệnh thành tích", cấp trên chỉ đạo cấp dưới viết báo cáo không đúng thực tế, cũng có thể do lãnh đạo không nắm chắc tình hình hoạt động của ngành, đơn vị, lĩnh vực mà mình phụ trách, dẫn tới việc phụ thuộc số liệu từ cấp dưới; để những cán bộ làm nhiệm vụ thống kê, viết báo cáo thiếu trung thực, muốn làm đẹp số liệu, nâng khống kết quả hoạt động của đơn vị. Xét về trách nhiệm công vụ, rõ ràng đây là những cán bộ yếu năng lực, thiếu tính trung thực, khách quan, không đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Thành phố đang quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Chất lượng báo cáo của các sở, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng giúp UBND thành phố đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển của những năm tiếp theo.

Những bản báo cáo không đúng thực tế gây ra nhiều tác hại. Những số liệu không trung thực làm cho cấp trên nắm bắt không chính xác tình hình sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc ban hành những chủ trương, chính sách không sát thực tế, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Số liệu thống kê không trung thực còn gây mất lòng tin của cán bộ, công chức trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

VÂN ANH