Đơn giản hóa thủ tục hành chính tại TP Thủ Đức

Thứ Năm, 21-01-2021, 22:21

TP Thủ Ðức trực thuộc TP Hồ Chí Minh đã chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Ðức. Ðây là "thành phố trong thành phố" đầu tiên của nước ta, có đủ các điều kiện để trở thành khu Ðô thị sáng tạo tương tác cao, một trung tâm kinh tế tri thức của TP Hồ Chí Minh, hạt nhân phát triển vùng kinh tế 4.0 phía nam.

Hiện, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện những công việc kiến tạo đầu tiên để phát triển TP Thủ Ðức. Ðó là ổn định tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp trong thời gian chuyển tiếp.

Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 1-1 đến ngày 1-3-2021, người dân vẫn chưa phải chuyển đổi giấy tờ. Trong thời gian này, nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ từ các quận 2, 9, Thủ Ðức sang TP Thủ Ðức, các đơn vị hành chính sẽ tạo mọi điều kiện cho người dân và không thu phí. Ðối với những thủ tục giấy tờ mới như làm khai sinh cho con, mua xe… thì sẽ ghi theo địa chỉ mới là TP Thủ Ðức; có ghi chú kèm theo địa chỉ cũ để thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch cá nhân khi cần. Ở các đơn vị sự nghiệp như giáo dục, y tế, việc chuyển đổi sẽ diễn ra chậm hơn. Việc dạy học, khám, chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường để tránh xáo trộn.

Cấp phép xây dựng, một trong những thủ tục thiết yếu hiện nay đối với người dân cũng đã được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh nhanh chóng công bố lộ trình thực hiện. Theo đó, đối với hồ sơ chưa có giấy phép xây dựng (GPXD), trong quá trình làm thủ tục cấp GPXD, cơ quan thẩm quyền ghi tên địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới, có ghi chú nội dung "Ðược sắp xếp (đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội". Những công trình đã có GPXD, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu điều chỉnh, chỉnh lý biến động GPXD đã cấp thì cơ quan thẩm quyền ban hành phụ lục điều chỉnh, chỉnh lý biến động đính kèm GPXD với nội dung: "Xác nhận điều chỉnh, chỉnh lý biến động địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới (được sắp xếp từ đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội". Kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, cơ quan chức năng phải cấp cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 24 giờ.

Trong trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không có nhu cầu điều chỉnh, chỉnh lý thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm cập nhật đơn vị hành chính mới trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức mà không phải yêu cầu điều chỉnh, chỉnh lý biến động GPXD. Thời gian điều chỉnh không quá 24 giờ, người dân cũng không phải đóng phí…

Thực tế cho thấy, cuộc sống của người dân ở TP Thủ Ðức không bị xáo trộn. Các cơ quan hành chính vẫn hoạt động liên tục, không bị ngưng trệ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt và các hoạt động kinh tế, giao dịch…

Người dân mong muốn bộ máy hành chính của TP Thủ Ðức sẽ nhanh chóng hoàn thiện, bắt tay ngay vào tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Ðảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn kỳ vọng TP Thủ Ðức sẽ vừa là không gian sống xanh, không gian văn hóa dân tộc và quốc tế; vừa là không gian sáng tạo và sản xuất, dịch vụ 4.0, một trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn của Việt Nam và quốc tế.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, TP Thủ Ðức sẽ là nơi đáng sống như mục tiêu mà TP Hồ Chí Minh đã đề ra…

Vũ Nguyên