Chủ động phục hồi kinh tế

Thứ Ba, 12-05-2020, 00:44

Do dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội bốn tháng đầu năm của TP Hồ Chí Minh giảm sút mạnh. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chỉ đạt hơn 387 nghìn tỷ đồng, giảm 11%; khách du lịch đến thành phố đạt 1,3 triệu lượt, giảm 55% và tổng doanh thu du lịch chỉ đạt 26 nghìn tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2019. Về thu ngân sách, trong bốn tháng đầu năm, thành phố thu 120.703 tỷ đồng, tương đương gần 30% so với dự toán cả năm, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước những khó khăn này và dự báo tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị và 24 quận, huyện phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trên tinh thần tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong trạng thái “bình thường mới”. Cụ thể, thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn, diễn biến của dịch. Đồng thời, triển khai bảy bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án của thành phố; kiểm soát chặt công tác thu - chi ngân sách; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó, ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử - kinh tế số, giao vận, chuyển phát, thanh toán điện tử... trên môi trường số.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai kế hoạch giảm tác động trong và sau dịch Covid-19 với các nhóm giải pháp, như hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị các chính sách thúc đẩy du lịch ngay sau dịch kết thúc. Triển khai chương trình kích cầu du lịch sau dịch. Chuẩn bị kế hoạch tăng cường xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, các phương thức đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Hoàn thành và công bố chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, thành lập hội đồng phát triển du lịch thành phố. Và thúc đẩy kế hoạch liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, chú trọng chất lượng và hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh...

Ngay từ khi xuất hiện dịch, thành phố đã hết sức năng động, quyết liệt, chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch một cách chủ động và đạt kết quả rất thành công. Đến nay, khi dịch Covid-19 đang được kiểm soát, khống chế, thành phố phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” với quyết tâm cao nhất.

DUY KHÁNH