Tập huấn tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 30-10-2020, 18:24
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 30-10, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị nghe PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư khái quát vị trí, tầm quan trọng, bối cảnh của Đại hội; làm rõ hơn nội hàm Chủ đề Đại hội; đồng thời khái quát những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; cung cấp cái nhìn tổng quát, toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới…

Định hướng công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, để Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp, cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng….

Đồng chí Lê Mạnh Hùng lưu ý, các đồng chí phóng viên, biên tập viên trực tiếp tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần nắm vững, nắm chắc nội dung cốt lõi của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội; phương hướng, cách thức thông tin, tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên báo chí; làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Theo Ban Tuyên giáo T.Ư, nội dung tuyên truyền chia thành ba đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu, từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm, trong đó chú trọng tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc trung ương; lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí dành tối đa dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tin, bài phỏng vấn, phân tích sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; về hoạt động và kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các báo: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết...; các báo đảng bộ địa phương, đài phát thanh - truyền hình địa phương... là những đơn vị đi đầu trong việc định hướng dư luận xã hội; công bố nhanh, chính xác các dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội; đăng tải điện, thư chúc mừng của các đảng, các nước, các tổ chức quốc tế về thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Các cơ quan báo chí có phiên bản, chương trình tiếng Anh và một số tiếng nước ngoài cần chú trọng dành diện tích, thời lượng phù hợp để tuyên truyền sự kiện ra cộng đồng, bạn bè quốc tế.

TIỂU PHƯƠNG