Lào Cai quyết tâm trở thành tỉnh phát triển ở vùng trung du, miền núi phía bắc

Thứ Sáu, 16-10-2020, 09:32
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục các nội dung đã đề ra, sáng 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đặng Xuân Phong báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức chiều 15-10 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng gồm 17 đồng chí chính thức và hai đồng chí dự khuyết.

Như vậy, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển công nghiệp là nền tảng quan trọng; phát triển thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng tây nam Trung Quốc; trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp luyện kim, hóa chất, sản xuất nông nghiệp sạch, dược liệu của cả nước. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ môi trường bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị.

Mục tiêu tổng quát trên được cụ thể hóa bao gồm 24 chỉ tiêu, trong đó, đáng chú ý là một số chỉ tiêu, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 hơn 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.500 tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên; tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 10 triệu lượt; doanh thu du lịch hơn 44.500 tỷ đồng; giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt chín tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn; có hơn hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm đạt 3% - 5%/năm.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, Đảng bộ tỉnh Lào Cai tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá và chín giải pháp. Đó là, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị. Huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển và hội nhập. Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn. Thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Hai khâu đột phá, đó là: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số. Bên cạnh đó, phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung vào khu du lịch thị xã Sa Pa, TP Lào Cai, huyện Bắc Hà và xã Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Chú trọng dịch vụ, thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu, phát triển ngành thương mại theo hướng hiện đại.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, quyết tâm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du, miền núi phía bắc vào năm 2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Tin, ảnh: QUỐC HỒNG