Tết trồng cây cần hiệu quả, thiết thực

Thứ Ba, 28-01-2020, 01:40

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", 60 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân trong cả nước đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đã đạt được những kết quả to lớn. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống người dân, nhưng các địa phương trong cả nước đã trồng được hơn 220 nghìn ha rừng trồng tập trung và 60 triệu cây phân tán. Qua đó, góp phần bảo đảm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến với sản lượng hơn 30 triệu m3 gỗ/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%; công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực theo hướng giảm cả về số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại. Bên cạnh đó, thu dịch vụ môi trường rừng đạt kết quả tốt với hơn 2.800 tỷ đồng, đây là nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành lâm nghiệp. Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2018. Tuy vậy, ngành lâm nghiệp vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: kết quả trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác, trồng rừng ven biển chưa đạt so với kế hoạch đề ra; đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng còn thấp; tình trạng phá rừng, nhất là cháy rừng xảy ra phức tạp ở một số địa phương,…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Tết trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ngày 6-12-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020. Theo đó, đề nghị ngành lâm nghiệp, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020 theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QÐ-TTg ngày 16-6-2017 và đề án cơ cấu lại ngành lâm nghiệp. Thời điểm tổ chức phát động Tết trồng cây đối với các tỉnh phía bắc tiến hành vào đầu xuân năm Canh Tý, đối với các tỉnh phía nam tiến hành vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5), phù hợp mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng thời điểm, địa điểm cụ thể.

Để thực hiện tốt chỉ thị này, các địa phương, các cơ quan, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi người dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt. Sau khi thực hiện Tết trồng cây, cần tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt, đồng thời quản lý hiệu quả cây đã trồng…

DŨNG MINH