Nhượng bộ kịp thời

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:05

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc cuối cùng cũng nhất trí nối lại viện trợ nhân đạo cho Xy-ri, chỉ vài giờ sau thời điểm nghị quyết hiện hành hết hiệu lực vào đêm 10-7. Theo đó, hoạt động cứu trợ nhân đạo qua biên giới vào Xy-ri được gia hạn một năm và chỉ thông qua cửa khẩu Báp An Ha-oa ở tỉnh Ít-líp, tây-bắc nước này. Nghị quyết trước đó không vượt được “cửa ải HĐBA” do Mỹ, Anh, Pháp và Đức bác bỏ đề xuất của Nga về chuyển hàng cứu trợ Xy-ri chỉ qua một cửa khẩu duy nhất.

Kể từ năm 2014, HĐBA hằng năm đều thông qua nghị quyết cấp phép cho các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Xy-ri, thông qua bốn cửa khẩu. Tuy nhiên, từ tháng 1-2020, hai cửa ngõ Xy-ri giáp I-rắc và Gioóc-đa-ni đã bị đóng; chỉ còn hai cửa khẩu là Báp An Ha-oa và Báp An Xa-lam ở A-lép-pô còn được tiếp nhận hàng viện trợ. Mỹ và các nước châu Âu lâu nay không muốn chính phủ Xy-ri kiểm soát hoạt động viện trợ, trong khi Nga lại không “mặn mà” với hàng viện trợ qua biên giới vào Xy-ri mà không thông qua chính quyền Đa-mát. Theo Mát-xcơ-va, hoạt động này vi phạm chủ quyền Xy-ri.

Nội chiến tại Xy-ri kéo dài hơn chín năm qua, khiến khoảng 380 nghìn người chết, hàng triệu người phải rời nhà lánh nạn. Sự nhượng bộ giữa các thành viên HĐBA được hoan nghênh là kịp thời, khi mà báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc chỉ rõ, hiện có 11 triệu người Xy-ri cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

BẮC SƠN