Hỗ trợ người nghèo

Thứ Bảy, 25-07-2020, 03:57

Theo Liên hợp quốc, số lượng người nghèo cùng cực trên toàn thế giới năm nay ước tính sẽ tăng lần đầu sau 22 năm do tác động của đại dịch Covid-19. Dự báo, khoảng 71 triệu người có nguy cơ rơi trở lại tình cảnh nghèo đói cùng cực khi dịch bệnh lây lan.

Trong bối cảnh nêu trên, tầm quan trọng của các hệ thống bảo trợ xã hội vững mạnh giúp bảo đảm cuộc sống của người nghèo và những người dễ bị tổn thương đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nêu rõ, việc cấp thu nhập tạm thời cho người nghèo là rất cần thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan nhanh với 1,6 triệu ca mắc mới mỗi tuần, nhất là tại các nước đang phát triển, nơi mà cứ 10 người lao động thì có bảy người là lao động tự do và không có thu nhập nếu phải ở nhà.

Ước tính, sẽ cần 199 tỷ USD mỗi tháng để cấp thu nhập cơ bản tạm thời cho 2,7 tỷ người đang sống dưới hoặc gần mức chuẩn nghèo tại 132 nước đang phát triển.

Thực hiện biện pháp cấp thu nhập cơ bản tạm thời cho những người nghèo nhất trên thế giới, đồng nghĩa với việc gần ba tỷ người sẽ được ở nhà, có thể giúp làm giảm số ca mắc dịch Covid-19 hiện đang tăng nhanh. Biện pháp này hoàn toàn khả thi về mặt tài chính đối với chính phủ các nước. Theo đó, việc cấp thu nhập cơ bản trong thời hạn sáu tháng sẽ chỉ chiếm 12% tổng chi phí ứng phó dịch Covid-19 trong năm 2020.

ÐỨC THÀNH