Cơ hội thay đổi

Thứ Năm, 14-01-2021, 02:22

Mục tiêu “trung hòa các-bon” một lần nữa được Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét nhắc lại, tại hội nghị bàn tròn Chuyển đổi năng lượng sạch, được tổ chức trực tuyến hôm 11-1. Ông Gu-tê-rét tuyên bố, để cân bằng lượng khí phát thải vào năm 2050, tất cả các nước cần đẩy nhanh chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

LHQ ước tính, để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất dưới 1,50C so thời kỳ tiền công nghiệp, từ nay đến năm 2030, mỗi năm thế giới phải giảm 7,6% lượng khí thải, đồng nghĩa giảm 6% quy mô sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.

Để đạt mục tiêu nêu trên, theo LHQ, ở cấp độ quốc gia, các chính phủ cần lập kế hoạch trung hạn về chuyển đổi năng lượng sạch và có thể tái tạo, hạn chế và chấm dứt trợ cấp liên quan nhiên liệu hóa thạch, đánh thuế hành vi gây ô nhiễm... Ở cấp độ quốc tế, cần có hỗ trợ thích đáng giúp các nền kinh tế đang phát triển có thể bỏ qua giai đoạn phát triển gây ô nhiễm, chuyển sang con đường phát triển xanh và bền vững.

Cơ hội để thay đổi thế giới dành cho tất cả. Nhà lãnh đạo LHQ kêu gọi các nước giàu nhanh chóng thực hiện cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển đổi năng lượng.

NGÂN AN