Thông minh từ từ

Thứ Năm, 20-12-2018, 21:56

- Đúng là thời đại thông minh!

- Ý của anh Ba là...?

- Là thứ chi cũng thông minh hết. Tới cái hố ga ngoài đường cũng được gọi là hố ga thông minh!

- Biết ngay là anh Ba đang muốn nói tới chuyện thành phố đang triển khai thí điểm lắp hố ga thông minh ở đường Trương Định, Lê Văn Thọ và Vĩnh Khánh.

- Nghe tên gọi cứ thấy kỳ kỳ sao đó!

- Vấn đề không nằm ở tên gọi mà tính năng, tác dụng của nó có thật sự đúng như tên gọi không?

- Ừa, nghe vậy thì nói vậy chớ anh Ba đây đâu có biết thứ đó có thông minh thiệt hay không. Nhưng...

- Nhưng sao, anh Ba?

- Nghe mấy người ở chung quanh đó nói thì cái hố ga đó hay thiệt!

- Hay sao, anh Ba?

- Như là thoát nước nhanh hơn. Nhưng cái chính là... nó khắc chế được cái nạn rác làm tắc cống.

- Nghĩa là sao?

- Cái hố ga đó, như mấy ông chuyên gia nói, được thiết kế đặc biệt, vừa thu được nước ở dạng đứng, vừa thu được nước ở dạng nằm cho nên dù có rác ở miệng cống, nước vẫn thoát được như thường. Chưa hết...

- Còn chi nữa?

- Cái hố đó đủ hở để thoát được nước trong mọi tình huống nhưng lại đủ kín để không cho mùi hôi thoát ra ngoài gây hại cho môi trường. Như vậy đã đủ để gọi là hố ga thông minh chưa Tư?

- Quá đủ rồi đó, anh Ba!

- Ờ, nghe nói tới đây thành phố sẽ cho lắp đại trà hố ga thông minh trên các tuyến đường. Nghe mà thấy vui, thấy sướng và thấy...

- Thấy chi, anh Ba?

- Việc xây dựng thành phố thông minh không còn quá trừu tượng, quá xa vời nữa mà có hình hài, sự việc cụ thể, thiết thực. Ước cho việc đó mau thành hiện thực!

- Ước thì cứ ước, nhưng không dễ dàng chút nào đâu anh Ba, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chưa thể giải quyết ngay được!

- Chưa giải quyết nhanh được thì giải quyết từ từ từng lãnh vực, từng việc một, như vụ cái hố ga đó. Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà mau hỏng. Thông minh từ từ cũng được mà!

TƯ BÚA