Năm năm phát triển cây ăn quả trên đất dốc ở Sơn La

Thứ Sáu, 27-12-2019, 19:13
Mô hình trồng na của HTX Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La.

NDĐT- Ngày 27-12, UBND tỉnh Sơn La tiến hành tổng kết năm năm chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển cây ăn quả trên đất dốc.

Hội nghị tổng kết đã thống nhất cho rằng, trong năm năm tới, cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cải tạo bộ giống, làm tốt công tác quảng bá xúc tiến thương mại, nâng cao khả năng cạnh tranh cây ăn quả trên thị trường…

Trước đó, ngày 30-11-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ra thông báo số 121/TB/TU về chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc nhằm tạo đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp.

Nhờ khai thác tốt lợi thế tiềm năng đất đai, khí hậu, năm năm qua, tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, trong đó xây dựng đề án về phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Đến nay Sơn La đã trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền bắc.

Năm 2015, toàn tỉnh mới có 23.602 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 104.847 tấn, đến nay đã đạt diện tích 70.327 ha, sản lượng gần 250.000 tấn. Trong đó, cơ cấu hoa quả chủ yếu, như: nhãn, xoài, bơ, thanh long, chanh leo… đã được xuất khẩu sang thị trường 16 nước, như: Mỹ, Australia, Nhật Bản, UEA, Trung Quốc....

Thu hoạch nhãn tại vùng nhãn Sông Mã.

Đến hết năm 2019, tổng diện tích nông sản, cây ăn quả chính của tỉnh đạt gần 148. 000 ha, với sản lượng trên 1,488 triệu tấn, trong đó các mặt hàng nông sản, nông sản chế biến phục vụ xuất khẩu đạt 147.166 tấn, tăng 55.219 tấn so với năm 2018. Diện tích cây ăn quả đạt 70.327, sản lượng ước đạt 246.970 tấn.

Hiện tại, toàn tỉnh Sơn La có 2.661 ha cây trồng được cấp giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực, 163 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu được Trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu - Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Trong năm 2019, tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 150,24 triệu USD, trong đó: Giá trị nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 140,16 triệu USD, chiếm 93,29% giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu. Có 15 loại nông sản chủ lực của Sơn La đã đã tạo được thương hiệu tại thị trường khó tính, như: Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh…

Ngày hội xoài Yên Châu.

Theo đánh giá của tỉnh Sơn La, năm nay nông sản của địa phương đạt cả ba yêu cầu được mùa, được giá, và được cả thu nhập cho người dân. Tỉnh Sơn La hiện tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu gấn với định hướng sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để sản xuất bền vững, tỉnh Sơn La định hướng phát triển cây ăn quả giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, rà soát, quy hoạch lại vùng trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng chính sách linh hoạt, phù hợp, hướng tới các loại cây ăn quả chủ lực có giá trị kinh tế cao. Đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu đạt 100.000 ha cây ăn quả, giá trị xuất khẩu đạt hơn 300 triệu USD.

ĐỨC TUẤN