Một số chương trình phát sóng ngày 8-9

Thứ Ba, 08-09-2020, 02:29

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Tiếp tục hay thay đổi?

09:00 Dân tộc và phát triển: Dai dẳng "cuộc chiến" với tảo hôn

10:00 Thủ đô ngày mới: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

10:45 Ký sự miền trung: Gia Lai - miền di sản

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: Luật PPP: Cánh cửa đón nhà đầu tư nước ngoài cho các dự án giao thông?

15:30 Chuyện ở cơ sở: Giải quyết ô nhiễm môi trường nhờ nuôi giun quế

17:45 Sống khỏe: Covid-19: Hiểu đúng để phòng, chống

18:00 Góc chuyện xưa: Con đường tuổi trẻ

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1982

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Phòng chống sâu bệnh cho lúa mùa cuối vụ

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Những vấn đề cần tháo gỡ trong mô hình hợp nhất Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra

20:45 Ðường tới tương lai: Chào năm học mới

22:00 Thời sự

22:45 Sông nước - Miệt vườn: Trở lại vùng đất nữ anh hùng Phan Thị Ràng