Một số chương trình phát sóng ngày 30-6

Thứ Ba, 30-06-2020, 02:57

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật:

Ưu đãi không đúng chỗ và chuyện tham nhũng từ ưu đãi

09:00 Dân tộc và phát triển:

Lan tỏa phong trào dân vận khéo

10:00 Thủ đô ngày mới: Phát huy hiệu quả của sản phẩm
làng nghề tham gia OCOP

10:45 Ký sự miền trung: Hành lang đa dạng sinh học

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Nhân duyên ngang trái (tập 21)

14:30 Giao thông kết nối:

Cảng Liên Chiểu, đòn bẩy phát triển logistics miền trung

15:30 Chuyện ở cơ sở: Dân vận khéo ở Phương Mai

17:45 Phóng sự:

Tháp Mười nỗ lực xây dựng nền hành chính vì dân

18:00 Góc chuyện xưa: Ký ức của một thời hoa lửa

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -
Biên niên sử truyền hình - Năm 1973

20:00 Nông nghiệp chuyển động:

Phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với xây dựng
nông thôn mới ở Quảng Trị

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới:

Bầu Bí thư trực tiếp từ Ðại hội - Bước tiến dân chủ
trong Ðảng

20:45 Ðường tới tương lai:

Nông nghiệp công nghệ cao - Ngành "hot" tại Việt Nam

21:00 Phim truyện: Khép lại quá khứ (tập 7)

22:00 Thời sự