Một số chương trình phát sóng ngày 3-3

Thứ Tư, 03-03-2021, 03:18

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ðời sống nghệ thuật: Mệnh lệnh trong tim người lính

09:30 Góc nhìn văn hóa: Tiểu thuyết về lịch sử Ðảng, lịch sử đấu tranh cách mạng trong văn học gần đây

10:30 Tạp chí Lao động và Xã hội: Kết nối thông tin dịch vụ việc làm trên nền tảng số

11:30 Thời sự

13:00 Thương trường và Pháp luật: Cởi bỏ những "nút thắt" trong cổ phần hóa doanh nghiệp

14:30 Hành trình năm châu: Khám phá thế giới: Vũ trụ dưới nước - (tập 6): Ðáy tuyết

15:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm nhiệm vụ

15:45 Chuyển động số: Nền tảng giáo dục trực tuyến Make in Viet Nam: Thiếu và yếu

18:15 45’ Chiều

19:45 Vẻ đẹp cuộc sống: Người giữ hồn áo dài truyền thống Việt

20:00 Môi trường và tài nguyên: Lãng phí thực phẩm gây biến đổi khí hậu

20:20 Người tốt - việc tốt

20:30 Chuyện ở cơ sở: Vươn lên từ đất - làm giàu từ đất

20:45 Nói thẳng: Hệ quả của sống ảo

22:00 Thời sự