Một số chương trình phát sóng ngày 26-10

Thứ Hai, 26-10-2020, 01:12

06:00  Chào ngày mới

07:10    Thủ đô ngày mới: Hà Nội khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử

09:00    Đời sống nghệ thuật: Nhạc sĩ Hoàng Tạo và ca khúc “Đưa anh đi hái măng rừng”

10:00    Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 

11:30    Thời sự

14:00    Vì một Việt Nam hùng cường: Xóa bỏ tư duy cũ trong các hợp tác xã kiểu mới

18:00    Năng lượng và Cuộc sống: Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng đường dây 500 kV mạch 3

18:10    Người tốt - Việc tốt: Cho đường rác nở hoa

18:15    45’ Chiều

19:55    Điểm đến: Hoàng thành sâu lắng ngàn xưa

20:00     Giao thông kết nối: Đường sắt liên vận quốc tế, hướng đi mới

20:15    Nhịp sống kinh tế

20:30    Bình luận - Phê phán: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

20:45    Tạp chí Lao động và Xã hội: Gỡ vướng tiếp cận hỗ trợ, doanh nghiệp thêm động lực tăng trưởng

22:00    Thời sự