Một số chương trình phát sóng ngày 23-2

Thứ Ba, 23-02-2021, 00:38

06:00    Chào ngày mới

07:00    Khoa học và Đời sống: Mô hình xử lý rác trồng rau tại gia

07:45    Bình luận - Phê phán: Không thể xuyên tạc mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII

09:30    Thương trường và Pháp luật: Biến động lao động sau dịp nghỉ Tết: Thực trạng và giải pháp

11:30    Thời sự    

14:30    Hành trình năm châu: Khám phá thế giới: Thế giới từ trên không - Tập 7

15:00      Đời sống nghệ thuật: Chợ tết - Tìm về những dấu ấn Tết xưa    

16:10    Vì một Việt Nam hùng cường: Thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

17:50    Nhịp sống kinh tế: Xuất khẩu tháng 1 tăng trưởng cao kỷ lục

18:00    Giao thông kết nối: Uống rượu không xuống núi

18:15    45’ chiều

19:30    Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2012

20:00    Dân tộc và phát triển: Xuân về trên đỉnh non cao

20:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tạo đột phá trong giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

22:00    Thời sự