Một số chương trình phát sóng ngày 22-1

Thứ Sáu, 22-01-2021, 03:57

06:00 Chào ngày mới  

07:00 Dân tộc và phát triển: Xây dựng nông thôn mới - 10 năm nhìn lại

10:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Vai trò người đứng đầu - Dấu ấn mới trong công tác kiểm tra, giám sát

10:45 Phóng sự: Ðồng bào Ðắk R’Lấp với bảo hiểm y tế

11:30 Thời sự  

13:30 Nhịp sống kinh tế: Vi phạm quy chế sử dụng nhà chung cư có thể bị xử lý hình sự

14:30 Ca nhạc: Tình Bác sáng đời ta

15:45 Giao thông kết nối: Những công trình giao thông về đích trước thềm năm mới

16:00 Tin tức 16h

18:00 Kinh tế và dự báo: Thu hút FDI sạch cho phát triển bền vững ở Việt Nam

18:15 45’ chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 2006

20:00 Ðối ngoại và hội nhập: Nhận định vị thế kinh tế Việt Nam 2021

20:20 Miền đông năng động

20:30 Bình luận - phê phán: Một đề nghị sai lầm và nguy hiểm

20:45 Chuyện đời thường: Vườn nho dưới nắng Ninh Thuận

22:00 Thời sự