Một số chương trình phát sóng ngày 21-8

Thứ Hai, 26-08-2019, 10:17

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Thiếu quyết liệt trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

10:15 Tác giả - Tác phẩm: Nhà viết kịch Ðăng Chương và vở kịch Ðiều còn lại

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Hãy nói yêu em - Tập 31

13:30 Ca nhạc

16:45 Ðiểm đến: Trải nghiệm du lịch sinh thái, cộng đồng Hữu Liên

17:00 Phim truyện: Hoàng hôn dịu dàng - Tập 34

18:00 Thương trường và Pháp luật: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Những vấn đề đặt ra sau 10 năm

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:05 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Ứng dụng sản xuất thông minh trong ngành dệt may

20:20 Chuyện ở cơ sở: Yên Trung: Ðiểm sáng trong giải phóng mặt bằng

20:30 Vấn đề và sự kiện

21:00 Phim truyện: Những khúc sông dậy sóng - Tập 3

22:00 Thời sự