Một số chương trình phát sóng ngày 2-3

Thứ Ba, 02-03-2021, 01:10

06:00      Chào ngày mới  

07:00      Khoa học và Ðời sống: Những người đi tìm vi-rút

07:45      Bình luận - Phê phán: Khôi phục, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống (kỳ 1)

09:30      Thương trường và Pháp luật: Cởi bỏ những “nút thắt” trong cổ phần hóa doanh nghiệp

11:00      Sống khỏe: Cẩn trọng với dị dạng mạch máu não

11:30      Thời sự

13:40      Ðối ngoại và Hội nhập:  Ðẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

14:15      Tạp chí Lao động và Xã hội: Ðẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực việc làm

18:00      Giao thông kết nối: Hàng không nâng cấp độ phòng dịch Covid-19 lên mức cao nhất

18:15      45’ Chiều

19:00      Luận đàm: Tạo động lực cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

19:30      Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2014

20:00      Dân tộc và phát triển: Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

20:25      Ðiểm đến: Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn

20:30      Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Phát triển Ðảng trong dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng: Một công được đôi việc

22:00     Thời sự