Một số chương trình phát sóng ngày 19-5

Thứ Ba, 19-05-2020, 03:11

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Tranh chấp và thương lượng hợp đồng hậu dịch Covid-19

09:00 Dân tộc và phát triển: Hồn đại ngàn trong cuộc sống người Tây Nguyên

10:00 Thủ đô ngày mới: Phòng lưu niệm và bài sử ca đặc biệt về Bác Hồ

10:45 Ký sự miền trung: Tượng mồ và Pơ Thi Tây Nguyên

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Lạc lối (tập 9)

14:30 Giao thông kết nối: Ngành vận tải khôi phục hoạt động sau dịch

17:45 Phóng sự: Học Bác lòng ta trong sáng hơn

18:00 Góc chuyện xưa: Nhớ người Đại tướng của nhân dân. Phần 2 Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:00 Chương trình nghệ thuật Tháng năm nhớ Bác

22:00 Thời sự