Một số chương trình phát sóng ngày 19-1

Thứ Ba, 19-01-2021, 02:46

06:00     Chào ngày mới

07:00     Khoa học và đời sống: Thiết bị chiếu sáng không cần điện
07:45     Bình luận - phê phán: Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch
09:30     Thương trường và pháp luật: Tăng cường vai trò pháp lý của các hiệp hội trong thời kỳ hội nhập
11:00     Dấu ấn đại hội: Mở đường tiến vào thế kỷ mới
11:30     Thời sự
13:40     Đối ngoại và hội nhập: Dự án Ngọn hải đăng EVFTA hỗ trợ doanh nghiệp Việt hội nhập
15:30     Muôn màu cuộc sống: Độc đáo “Tiệm cà phê sách” tại TP Hồ Chí Minh
18:00     Giao thông kết nối: Những công trình giao thông về đích trước thềm năm mới
18:15     45’ Chiều
19:00     Phim truyện: Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng - Tập 5
19:30     Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 2005
20:25     Điểm đến: Vườn quốc gia Sông Thanh 
20:30     Đảng với sự nghiệp đổi mới: Vai trò người đứng đầu - Dấu ấn mới trong công tác kiểm tra, giám sát
22:00     Thời sự