Một số chương trình phát sóng ngày 17-11

Thứ Ba, 17-11-2020, 01:03

06:00      Chào ngày mới 

07:10      Thương trường và pháp luật: Hợp đồng kinh tế trong xây dựng chuỗi kinh doanh

09:00      Dân tộc và phát triển: Củng cố tổ chức cơ sở Ðảng tại địa bàn đặc thù khó khăn

10:45      Ký sự miền trung: Y võ Bình Ðịnh

11:30      Thời sự

14:30      Giao thông kết nối: Phát triển liên kết vùng  nhìn từ quy hoạch hạ tầng giao thông

15:30      Chuyện ở cơ sở: Cách làm hay của phụ nữ Yên Khang

18:15      45’ Chiều

20:00      Nông nghiệp chuyển động: Không ồ ạt phát triển diện tích cây có múi

20:15      Nhịp sống kinh tế      

20:30      Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðổi mới để phát triển bền vững

20:45      Ðường tới tương lai: Sử dụng điện thoại trong giờ học như thế nào cho hiệu quả?

 22:00    Thời sự