Một số chương trình phát sóng ngày 15-1

Thứ Sáu, 15-01-2021, 02:15

06:00 Chào ngày mới

07:00 Dân tộc và phát triển: Hiệu quả từ các chương trình, chính sách dân tộc

07:45 Việc cần làm: Cần tập trung ngăn chặn nhập lậu dược liệu - Kỳ 2

10:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Cảnh giác với các luận điệu sai trái trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng

10:30 Nói thẳng: Thói ích kỷ

11:00 Dấu ấn đại hội: Tạo đà cho sức bật mới

11:30 Thời sự

13:40 Vì một Việt Nam hùng cường: Ðạo đức cách mạng trong giai đoạn mới - Phần 2

14:15 Muôn màu cuộc sống: Nơi ươm mầm những tài năng xiếc nhí

15:30 Chuyện ở cơ sở: Ở nơi Ðảng mạnh, Dân giàu

18:00 Kinh tế dự báo: Ðộng lực cho bứt phá tăng trưởng năm 2021

18:15 45’ Chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2004

20:30 Bình luận - Phê phán: Tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với "tuyên truyền đen"

20:45 Chuyện đời thường: Con nuôi Ðồn Biên phòng Cà Xèng

22:00 Thời sự