Một số chương trình phát sóng ngày 13-9

Chủ Nhật, 13-09-2020, 01:15

06:00      Chào ngày mới 

07:10      Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

07:45      Quy hoạch và xây dựng: Phát triển đô thị vệ tinh, nhìn từ Hòa Lạc

09:00      Tác phẩm mới

09:30      Luận đàm: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới: Cần tính toán thận trọng

10:45      Nhìn từ Hà Nội: Cách tiếp cận mới của châu Âu ở Ấn Ðộ Dương, Thái Bình Dương

11:00      Thủ đô ngày mới: Hà Nội xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

11:30      Thời sự 

12:00      Phim truyện: Nỗi đau của hạnh phúc - Tập 23

14:45      Tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng: TP Hồ Chí Minh thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

15:00      Môi trường và Tài nguyên: Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

17:00      Phim truyện: Sui gia - Tập 45

18:00      Sông nước - Miệt vườn: Nơi miệt rừng U Minh Hạ

18:15      45’ chiều

19:05      Phim truyện: Họa mi trong mưa - Tập 61

19:55      Nghiêng 365

20:00      Ðời sống nghệ thuật: NSƯT Hoàng Yến và những vai diễn ghi dấu ấn

21:00      Phim truyện: Bữa tối của Diều Hâu - Tập 9

22:00     Thời sự