Một số chương trình phát sóng ngày 12-11

Thứ Năm, 12-11-2020, 03:07

06:00    Chào ngày mới

07:10    Ðối ngoại và Hội nhập

07:45    Nông nghiệp chuyển động: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Hướng đi tất yếu để hội nhập

09:45    Cuộc sống nơi đầu sóng: Sức sống mới trên đảo Hòn La

11:00    Sự cân bằng hoàn hảo: Công trình TG HOME

11:30    Thời sự

13:00    Luận đàm: Lũ chồng lũ: Làm sao để giảm thiểu thiệt hại?

14:30    Doanh nghiệp thời hội nhập: Vượt qua rào cản kỹ thuật trong EVFTA - nhìn từ câu chuyện khẩu trang y tế

15:30    Bình luận - Phê phán: Thói quen xấu ép rượu

18:00    Chuyển động số: Giao thông thông minh

18:15    45’ Chiều

20:00    Kinh tế và dự báo: Thay đổi mô hình tăng trưởng - Yêu cầu cấp bách

20:15    Nhịp sống kinh tế

20:30    Việc cần làm: Chậm xử lý sai phạm đất công, trách nhiệm thuộc về ai?

22:00     Thời sự