Một số chương trình phát sóng ngày 11-8

Thứ Ba, 11-08-2020, 03:28

06:00    Chào ngày mới 

07:10    Thương trường và pháp luật: Đằng sau hóa  đơn tiền điện tăng vọt? 

09:00    Dân tộc và phát triển: Hiệu quả của các câu lạc bộ văn hóa cơ sở 

10:00    Thủ đô ngày mới: Doanh nghiệp chuyển đổi để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới 

10:45    Ký sự miền trung: Đà Nẵng, nơi tuyến đầu chống dịch (Phần 1: Chủ động ứng phó)

11:30    Thời sự

14:30    Giao thông kết nối: Logistics và nghịch lý chất lượng thấp, chi phí quá cao

15:30    Chuyện ở cơ sở: Dưới chân núi Ka Đay

18:00    Góc chuyện xưa: “Chị hai 5 tấn” quê ở Thái Bình

19:30    Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1979

20:00    Nông nghiệp chuyển động: Ngành chăn nuôi hội nhập

20:30    Đảng với sự nghiệp đổi mới: Cần sáng suốt trong lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ mới

20:45    Đường tới tương lai: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

22:00    Thời sự