Một số chương trình phát sóng ngày 1-12

Chủ Nhật, 01-12-2019, 03:23

06:30 Thời sự

07:45 Bình luận - Phê phán: Giải bài toán tăng trưởng nóng về du lịch

09:00 Nói thẳng: Những hành xử thô bạo cần lên án

11:00 Thủ đô ngày mới: Xóa bếp than tổ ong việc làm ý nghĩa, thiết thực

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Sắc màu lễ hội của người Pà Thẻn Hà Giang

15:00 Câu chuyện khởi nghiệp: Ống hút tre: Chung tay bảo vệ môi trường

18:15 45’ chiều

19:55 Người tốt - Việc tốt: “Lớp học của gió”

20:00 Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích văn hóa - lịch sử ở miền tây

20:45 Nhìn từ Hà Nội: Cạnh tranh tài nguyên nhìn từ cuộc chính biến Bôlivia

22:00 Thời sự