Lãi suất tăng trở lại, TPCP “hút” 9.205 tỷ đồng

Thứ Sáu, 24-07-2020, 06:40

Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 22-7 và đã huy động được tổng cộng 9.205 tỷ đồng, lãi suất tăng tại các kỳ hạn 10, 15 năm.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 11.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,75%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-7-2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 400 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, huy động được 4.298 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.125 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-7-2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 32 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-7-2020). 

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

X.B