Huy động thành công 6.320 tỷ đồng TPCP

Thứ Tư, 31-07-2019, 18:07

NDĐT - Ngày 31-7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,55%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-7-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,44%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,44%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-7-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-7-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 137.193,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

X.B